Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Sonda
Jak często robisz zakupy w sklepie TEONA?
Cenniki do pobrania
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych


1.Zakupy w sklepie www.teona.pl zabezpieczone są szyfrowanym połączeniem SSL. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia, rejestracji i logowania.


2. Wysyłając dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu Klient dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień przez firmę TEONA, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)


3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.


4. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa i nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

5.Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

6. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

 7. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

8.Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres teona@op.pl bądź telefonicznie pod numerem 604-704-052.

Obowiązek informacyjny podstawa prawna art. 13 RODO obowiązująca od dnia 25.maj 2018r.

Co to jest RODO?

Rodo obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Regulacje RODO pomagają również osobom przebywającym na terytorium Polski egzekwować ich prawo do ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Mogą to być informacje takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, ale również mniej oczywiste jak numer IP, dane o lokalizacji, kod genetyczny, poglądy polityczne czy historia zakupów. Wszelkie informacje zbierane na temat osoby, które pozwalają na ustalenie jej tożsamości, są danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej.

RODO zastąpi obowiązującą obecnie ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Rejestr bazy danych , czynności zastąpi obowiązek zgłaszania zbiorów danych do organu nadzorczego (obecnie GIODO). Rejestr będzie sporządzany wewnątrz przedsiębiorstwa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PPHU TEONA z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Ceglarska1 i Oddział PPHU TEONA z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Jastrzębia 10A (dalej „My”, „teona” ,"Teona") operator internetowego sklepu  dostępnej pod adresem www.teona.pl ( podstawa prawna - art.3 RODO)

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: teona@op.pl

adres pocztowy: PPHU TEONA ul. Jastrzębia 10A 63-700 Krotoszyn

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta- rejestracji lub zakupu bez rejestracji, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na stronie www.teona.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna (art.3 i 4 RODO) przetwarzania Twoich danych osobowych przez teona.pl?

   Podanie , przetwarzanie Twoich danych osobowych  jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji

zamówienia i wykonania umowy( podstawa prawna - art6 i 9 RODO) zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z sklepu teona, w tym dokonywania transakcji za towary ;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy kupna, sprzedaży;
 • obsługi reklamacji, zwrotu  na teona  lub w sklepie stacjonarnym w przypadku, gdy złożysz taką reklamację lub zwrot;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, tel.);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, księgowych .

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu teona.pl, którym jest:

 

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez wysyłanie do Ciebie Newsletter informacji o nowościach i promocjach,  za Twoją zgodą - przez e-mail lub telefon;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Teona oraz przeciwdziałanie oszustwom,  nadużyciom ;
 • prowadzenie badań , sond,  analiz teona.pl , między innymi pod kątem funkcjonalności tego sklepu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów, rabatów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 

Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych , ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie, w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.( podstawa prawna - art.7 ust,3 RODO)

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe (przepis prawne -art.3 i 4 RODO)?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych takich jak adres e-mail, hasło , dane adresowe, telefon ( w przypadku sprzedaży na firmę także ich dane w celu wystawienia dokumentu i przetwarzanie danych tylko w tym celu)  , aby móc zawrzeć świadczyć Ci usługę.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z sklepu na stronie www.teona.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec PPHU TEONA w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). O wystąpieniu incydentu należy poinformować  powyższy organ nadzorczy oraz nas PPHU TEONE . Informacja powinna zostać przekazana niezwłocznie, lecz nie później, niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

podstawa prawna - art.34 RODO.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy naszym pracownikom i księgowym oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, księgowe, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników teona.pl, wspierają promocję ofert. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na www.teona.pl robotom internetowym, stosujemy szyfrowanie połączeń SSL, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, usługi
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Podstawa prawna- art.5 ust.1 pkt e) RODO

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym www.teona.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęto go jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Serwer www.teona.pl ma zainstalowany certyfikat SSL do komunikacji z przeglądarką, wówczas informacja w obie strony (między serwerem WWW, a przeglądarką internetową) przesyłana jest przez sieć w sposób zaszyfrowany.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Produkt dnia
5080 Dzianina poliester kropki groszki
5080 Dzianina poliester kropki groszki

5,00 zł

Cena regularna: 6,00 zł

Najniższa cena: 6,00 zł
szt.
1212 Dzianina warkocz 3D lurex
1212 Dzianina warkocz 3D lurex

5,50 zł

Cena regularna: 6,00 zł

Najniższa cena: 6,00 zł
szt.
140 Dzianina wiskoza full laycra suprim elastan
140 Dzianina wiskoza full laycra suprim elastan

6,50 zł

Cena regularna: 8,00 zł

Najniższa cena: 8,00 zł
szt.
Promocje
851 Dzianina poliester pętelka laycra neon
851 Dzianina poliester pętelka laycra neon

7,00 zł

Cena regularna: 8,00 zł

Najniższa cena: 8,00 zł
szt.
1697 Wełna 60% tweed
1697 Wełna 60% tweed

7,00 zł

Cena regularna: 9,00 zł

Najniższa cena: 8,00 zł
szt.
1749 Pikówka podszewka wiskozowa pikowana karo
1749 Pikówka podszewka wiskozowa pikowana karo

6,50 zł

Cena regularna: 7,50 zł

Najniższa cena: 7,50 zł
szt.
032 Flausz poliester wiskoza
032 Flausz poliester wiskoza

9,00 zł

Cena regularna: 10,00 zł

Najniższa cena: 10,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl