Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Sonda
Jak często robisz zakupy w sklepie TEONA?
Cenniki do pobrania
Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

TEONA

 

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest Krystyna Fikus, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą  PPHU TEONA Krystyna Fikus, ul.Jastrzębia 10A , 63-700 Krotoszyn   NIP: 6211278095,  REGON 251015872,    tel. +48.604704052, adres email: teona@op.pl.

DANE DO PRZELEWU:

Nr konta : PKO Bank Polski
72 1020 2267 0000 4102 0066 5067
 ODBIÓR OSOBISTY:

PPHU TEONA ul.Jastrzębia 10A 63-700 KROTOSZYN

3.Wszelką korespondencję , tj. oświadczenia związane z umową sprzedaży (np. reklamacje, zwroty, odstąpienia od umowy ) należy kierować na następujący adres:

PPHU TEONA ul.Jastrzębia 10A 63-700 KROTOSZYN

4. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły lat 13 mogą dokonywać zakupów tylko za zgodą i wiedzą rodziców.

5. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument , Klient  oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

9. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.Chyba, że towar sprzedawany jest w II gatunku i wtedy wady fizyczne opisane są w opisie.

10. Niniejszy Regulamin reguluje stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcą, wskazanym w ust. 1, a konsumentami zawierającymi umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.teona.pl  . W przypadku dokonywania zakupów we wskazanym sklepie internetowym przez przedsiębiorcę, zastosowanie znajdują przepisy ogólne prawa cywilnego, z wyłączeniem szczególnych uregulowań dotyczących konsumentów.

11. Do każdego zamówionego produktu dołączamy paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT (w tym celu będą potrzebne dane do wystawienia tejże faktury).

 

§2

OFERTA SKLEPU

1. Informacje na temat produktów (w tym ich dostępność) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest w formularzu koszty dostawy .

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie podlega zmianie.

4. Minimalna ilość zamówienia to 1szt. Za jedną sztukę rozumie się 0,5m bieżącej tkaniny. Wyjątki stanowią tkaniny z panelami , raportami lub kupony. 

Tkaniny z RAPORTAMI , PANELAMI sprzedawane są wg jego długości na sztuki. Kupony o wymiarach podanych w opisie są sprzedawane na sztuki.

5. Kupując kilka tkanin wysyłam wszystko jedną paczką , przesyłką.

§3

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu http://www.teona.pl. przez 24 godziny na dobę oraz przez 7 dni w tygodniu.

  2. Zamawiający w celu zainicjowania procedury zakupu towaru za pośrednictwem strony internetowej www.teona.pl, powinien wykonać następujące czynności:

                    a)      dokonać wyboru towarów korzystając z opcji „Do koszyka”;

następnie, za pośrednictwem udostępnianego przez Sklep formularza internetowego:

                    b)      podać dane, konieczne do zrealizowania zamówienia;

 3.   Potwierdzić zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.teona.pl;

 4.   Wybrać preferowaną formę dostawy;

 5.   Dokonać wyboru formy płatności;

 6.   Przesłać wypełniony formularz.

              a)  Po przesłaniu zamówienia Zamawiający otrzyma automatyczne potwierdzenie z systemu komputerowego Sklepu, zawierające istotne cechy złożonego zamówienia.  Zamówienie należy potwierdzić zgodnie z instrukcją zawartą w e-mailu otrzymanym po złożeniu zamówienia na stronie internetowej  (kliknięcie w odpowiedni link e-mailu lub skopiowanie linku do przeglądarki). Potwierdzenie to nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży i służy do potwierdzenia zgodności danych adresowych.

               b) Po zweryfikowaniu zamówienia oraz dostępności towaru Sprzedający prześle Zamawiającemu ostateczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Jest ono równoznaczne ze złożeniem przez Sprzedającego oświadczenia o zawarciu umowy sprzedaży.

               c) Sklep dokłada wszelkich starań, by informacja o dostępności produktu była jak najbardziej aktualna. Sklep zastrzega sobie jednak prawo do odmowy zawarcia umowy sprzedaży w przypadku, gdyby po złożeniu zamówienia okazało się, że brak jest danego towaru w magazynie Sklepu. Sytuacje takie są wyjątkowe, jednak mogą mieć miejsce z uwagi na specyfikę sklepu internetowego i procesu składania i realizacji zamówień (szczególnie możliwości złożenia zamówienia w zbliżonym czasie przez większą liczbę osób).

               d)  Jeżeli Zamawiający dokonał płatności w chwili złożenia zamówienia, a zamówienie nie może być przez Sprzedawcę zrealizowane, Sklep gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty niezwłocznie po wskazaniu przez Zamawiającego rachunku bankowego lub innego, preferowanego przez Zamawiającego, sposobu zwrotu wpłaconej kwoty.

               e) Zamówienie może zostać anulowane przez Klienta do momentu przesłania ostatecznego potwierdzenia przyjęcia do realizacji. W późniejszym czasie anulowanie zamówienia jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu ze Sklepem, pod warunkiem, że przesyłka nie została wysłana do Zamawiającego.

               f) Do każdego zrealizowanego zamówienia sklep dołącza paragon lub – na życzenie kupującego – fakturę VAT.

                g) Informacja o kosztach dostawy i sposobach płatności umieszczone są w sklepie w zakładkach informacyjnych. Wybór dostępnych sposobów dostawy i płatności, z uwzględnieniem kosztów z nimi związanych, jest dokonywany we właściwym polu formularza zamówienia (w sklepie internetowym). Ponieważ nie świadczymy usług transportowo-dostawczych, koszty dostawy i pakowania towaru są na dowodzie zakupu (paragon) doliczane do ceny towaru.

 

§4

PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Chyba, że wybrał formę płatności za pobraniem lub odbiór osobisty , wtedy płatność dokonywana jest w chwili odbioru przesyłki u kuriera lub osoby upoważnionej do wydania przesyłki.

4. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu , Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po dokonaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.

5. W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji  z prośbą o podanie nr konta bankowego w celu zwrócenia powstałej nadpłaty , w innym przypadku nadpłata zwrócona zostanie w przesyłce.

6. Wskazane jest, aby dokonując płatność Klient w tytule przelewu wpisał nr zamówienia - brak tej informacji może opóźnić czas realizacji zamówienia.

 

§5

WYSYŁKA TOWARU i TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie sklepu firmy, który znajduje się na ul. Jastrzębiej 10A w Krotoszynie.

2. Decyzję o formie dostawy podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówień, z zastrzeżeniem iż towar o wartości powyżej 500zł przy wpłacie na konto podlega wysyłce gratisowej.

3. Deklarowane przez Sprzedającego terminy realizacji zamówienia liczone są od dnia potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji (dnia zawarcia umowy)

4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednakże, zamówienia są wysyłane od poniedziałki do piątku w godz. 9:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczone wraz z urlopem wypoczynkowym.

5. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

6. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

7. O wysłaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta osobnym e-mailem wraz z nr nadania, w celu śledzenia tejże przesyłki.

8. W wyjątkowych przypadkach, gdy z powodu wyczerpania stanu magazynowego zamówionego towaru nie będzie możliwe zawarcie umowy, Zamawiającemu zostanie przesłana informacja o możliwości zamiany zamówienia lub zwrotu należności za towar. Jeżeli Klient nie wypowie się jednoznacznie co do przedstawionej propozycji, zamówienie zostanie anulowane a wpłacone przez Zamawiającego Klienta kwoty niezwłocznie zwrócone na wskazany rachunek bankowy lub w innej preferowanej przez Zamawiającego formie.

9. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klient w ciągu 14dni od daty jej wysłania, należy na adres e-mail Sklepu przesłać informację o niedoręczeniu przesyłki.

 

§6

REKLAMACJE

Adres do wysyłki reklamacji:

  TEONA ul.Jastrzębia 10A 63-700 Krotoszyn

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu,  reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, licząc od daty  sprzedaży. W przypadku zakupu towaru na firmę (faktura VAT) gwarancja  udzielana jest na okres 12 miesięcy.

2. Gwarancja obowiązuje w kraju, w którym dokonano zakupu.

3.Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanej tkaniny opisu szczegółowego powodu reklamacji produktu , opisanie wad oraz dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży, w tym formę rekompensaty, a także wskazanie adresu zwrotnego oraz numeru rachunku bankowego.Klient (reklamujący) jest  zobowiązany do zgłoszenia reklamacji przez e-mail teona@op.pl i dostarczenia uszkodzonej tkaniny pod adres oddziału naszej firmy na własny koszt.

4. Dostarczenie tkaniny materiału w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego  opakowania jest równoznaczny z niewypełnieniem przez kupującego warunków  gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy.

5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. 

6. Klientowi przysługuje prawo do wymiany tkaniny na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne w przypadku braku uznany jest zwrot kosztu tkaniny. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (odmowa reklamacji) zgłaszający reklamację zostanie obciążony  kosztami transportu.

8. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

9. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia opisane na aukcji  lub celowe uszkodzenia tkanin i wywołane nimi  wady oraz wady wizualne powstałe wskutek użytkowania,  uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego prania , noszenia ,  oraz uszkodzenia tkaniny przy wykroju czy niewłaściwym szyciu. Reklamacji nie podlega także własne uszkodzenie towaru (rozerwanie,  pofarbowanie, wypranie, wybarwienie, odbarwienie itp.) oraz elementy ozdobne (cekiny, cyrkonie, naszywki,  nadruki).

10. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ewentualnie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

11.Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową należy składać na adres:

 

 PPHU TEONA ul.Jastrzębia 10A 63-700 KROTOSZYN

 

12. Przesyłki nadawane do Sprzedawcy przez konsumenta (Zamawiającego) w ramach procedury reklamacyjnej winny być opłacone przez konsumenta (Zamawiającego) - Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona Sprzedawca zwróci Zamawiającemu poniesione koszty przesyłki.

13. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail:teona@op.pl lub telefonicznie: +48 604-704-052. Udzielimy Państwu wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

14. W przypadku odesłania produktu do nas , gdzie nie  stwierdzono usterki lub brak dowodów zakupu , konsument będzie obciążony kosztem ekspertyzy  (stawka godzinowa 50 zł netto). Winien on także pokryć koszty ponownego odesłania reklamowanego przedmiotu.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: teona@op.pl lub telefonicznie: +48.604704052. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

§7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY- ZWROTY

Adres do wysyłki zwrotu:

  TEONA ul.Jastrzębia 10A 63-700 Krotoszyn

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do pobrania formularz :

lub

Przykładowy Formularz zwrotu w formie . pdf

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Sprzedający pokrywa 10,00 zł kosztu przesyłki zwrotnej , reszta pokrywana jest przez Kupującego Zwroty proszę wysyłać  najtańszą przesyłką - czyli bez ubezpieczania i dodatkowych  priorytetów na adres oddziału wraz z oryginałem lub kserem paragonu   i wydrukowanym podpisanym wzorem oświadczenia, który znajduje się powyżej.

6.Zwrot Kwoty towaru wraz z 10,00 zł za wysyłkę nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania  przesyłki na podane przez Zwracającego konto bankowe.


            
§8

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Zakupy w sklepie www.teona.pl zabezpieczone są szyfrowanym połączeniem SSL. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia, rejestracji i logowania.

3. Wysyłając dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu Klient dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień przez firmę TEONA, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta. Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.

5. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa i nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

6.Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu w celu realizacji złożonych zamówień.

7. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

8. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

9.Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Obowiązek informacyjny podstawa prawna art. 13 RODO obowiązująca od dnia 25.maj 2018r.

Co to jest RODO?

Rodo obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Regulacje RODO pomagają również osobom przebywającym na terytorium Polski egzekwować ich prawo do ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Mogą to być informacje takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, ale również mniej oczywiste jak numer IP, dane o lokalizacji, kod genetyczny, poglądy polityczne czy historia zakupów. Wszelkie informacje zbierane na temat osoby, które pozwalają na ustalenie jej tożsamości, są danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej.

RODO zastąpi obowiązującą obecnie ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Rejestr bazy danych , czynności zastąpi obowiązek zgłaszania zbiorów danych do organu nadzorczego (obecnie GIODO). Rejestr będzie sporządzany wewnątrz przedsiębiorstwa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PPHU TEONA z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Jastrzebia 10A i PPHU TEONA z siedzibą w Krotoszynie przy ul.Ceglarska 1A/11   (dalej „My”, „teona” ,"Teona") operator internetowego sklepu  dostępnej pod adresem www.teona.pl ( podstawa prawna - art.3 RODO)

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: teona@op.pl

adres pocztowy: PPHU TEONA ul. Jastrzębia 10A 63-700 Krotoszyn

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta- rejestracji lub zakupu bez rejestracji, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na stronie www.teona.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna (art.3 i 4 RODO) przetwarzania Twoich danych osobowych przez teona.pl?

   Podanie , przetwarzanie Twoich danych osobowych  jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji

zamówienia i wykonania umowy( podstawa prawna - art6 i 9 RODO) zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z sklepu teona, w tym dokonywania transakcji za towary ;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy kupna, sprzedaży;
 • obsługi reklamacji, zwrotu  na teona  lub w sklepie stacjonarnym w przypadku, gdy złożysz taką reklamację lub zwrot;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, tel.);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, księgowych .

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu teona.pl, którym jest:

 

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez wysyłanie do Ciebie Newsletter informacji o nowościach i promocjach,  za Twoją zgodą - przez e-mail lub telefon;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Teona oraz przeciwdziałanie oszustwom,  nadużyciom ;
 • prowadzenie badań , sond,  analiz teona.pl , między innymi pod kątem funkcjonalności tego sklepu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów, rabatów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 

Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych , ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie, w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.( podstawa prawna - art.7 ust,3 RODO)

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe (przepis prawne -art.3 i 4 RODO)?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych takich jak adres e-mail, hasło , dane adresowe, telefon ( w przypadku sprzedaży na firmę także ich dane w celu wystawienia dokumentu i przetwarzanie danych tylko w tym celu)  , aby móc zawrzeć świadczyć Ci usługę.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z sklepu na stronie www.teona.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec PPHU TEONA w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). O wystąpieniu incydentu należy poinformować  powyższy organ nadzorczy oraz nas PPHU TEONE . Informacja powinna zostać przekazana niezwłocznie, lecz nie później, niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

podstawa prawna - art.34 RODO.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy naszym pracownikom i księgowym oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, księgowe, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników teona.pl, wspierają promocję ofert. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na www.teona.pl robotom internetowym, stosujemy szyfrowanie połączeń SSL, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, usługi
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Podstawa prawna- art.5 ust.1 pkt e) RODO

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym www.teona.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęto go jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Serwer www.teona.pl ma zainstalowany certyfikat SSL do komunikacji z przeglądarką, wówczas informacja w obie strony (między serwerem WWW, a przeglądarką internetową) przesyłana jest przez sieć w sposób zaszyfrowany.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

§9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu, Administratora.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach- Aneksie Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Aneks Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

Produkt dnia
1202 Dzianina warkocz 3D lurex
1202 Dzianina warkocz 3D lurex

5,50 zł

Cena regularna: 6,00 zł

Najniższa cena: 6,00 zł
szt.
1215 Dzianina warkocz 3D lurex
1215 Dzianina warkocz 3D lurex

5,50 zł

Cena regularna: 6,00 zł

Najniższa cena: 6,00 zł
szt.
1487 Tkanina poliester
1487 Tkanina poliester

5,50 zł

Cena regularna: 7,50 zł

Najniższa cena: 7,50 zł
szt.
1666 Wełna 85% Jedwab 15% krata kratka
1666 Wełna 85% Jedwab 15% krata kratka

12,50 zł

Cena regularna: 15,00 zł

Najniższa cena: 15,00 zł
szt.
Promocje
9004 Dekoracyjna dralon
9004 Dekoracyjna dralon

6,00 zł

Cena regularna: 7,00 zł

Najniższa cena: 7,00 zł
szt.
9060 Dzianina bawełna spandex
9060 Dzianina bawełna spandex

6,50 zł

Cena regularna: 8,00 zł

Najniższa cena: 8,00 zł
szt.
651 Szyfon ciastka makaroniki
651 Szyfon ciastka makaroniki

5,50 zł

Cena regularna: 6,50 zł

Najniższa cena: 6,50 zł
szt.
1026 Grubszy szyfon żorżeta kwiaty fale
1026 Grubszy szyfon żorżeta kwiaty fale

6,50 zł

Cena regularna: 7,50 zł

Najniższa cena: 7,50 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl